Nota Prawna

Zawartość niniejszego serwisu internetowego jest własnością firmy P.U.P.T. I O. ATUT Sp. z o. o. i chroniona jest przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych .Z wyjątkiem miejsc, w których zostało to wyraźnie zaznaczone, żadne informacje ze stron www nie mogą być kopiowane, duplikowane, reprodukowane w żadnej formie, bez zgody P.U.P.T. I O. ATUT Sp. z o.o. udzielonej na piśmie, bądź bez podania źródła tych informacji. Nazwy handlowe, nazwy produktów lub inne oznaczenia zmieszczone na naszych stronach internetowych , stanowią zarejestrowane znaki towarowe i/lub są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.

Zgodnie z Dyrektywą 2011/83/UE prowadzimy tylko działalność B2B oferując produkty dla firm (przedsiębiorstw przewozowych i warsztatów montażu filtrów)

Dołożylismy wszelkich starań, aby informacje zawarte na stronach niniejszego serwisu internetowego zostały podane właściwie. P.U.P.T. I O. ATUT Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy, niekompletność lub nieaktualność informacji oraz nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem oparcia się na tych informacjach. P.U.P.T. I O. ATUT Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód poniesionych przez użytkowników serwisu lub osoby trzecie w związku z korzystaniem z serwisu. Użytkownik ponosi wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z serwisu. Otrzymując dostęp do stron serwisu internetowego użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje wysyłane za pomocą poczty elektronicznej oraz innych form transmisji poprzez sieć Internet nie mają charakteru poufnego i mogą być narażone na ingerencję osób trzecich.

P.U.P.T. I O. ATUT Sp. z o. o. informuje, że dane podane na stronach niniejszego serwisu internetowego nie stanowią wiążącej oferty jakichkolwiek usług świadczonych użytkownikom serwisu internetowego, klientom i partnerom P.U.P.T. I O. ATUT Sp. z o. o. i podane zostały wyłącznie w celach informacyjnych.

Serwis internetowy P.U.P.T. I O. ATUT Sp. z o. o. posiada linki do stron osób trzecich. P.U.P.T. I O. ATUT Sp. z o. o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści umieszczone na tych stronach, a możliwość połączenia z taką stroną nie będącą własnością P.U.P.T. I O. ATUT Sp. z o. o. nie oznacza, że P.U.P.T. I O. ATUT Sp. z o. o. rekomenduje taką stronę, produkty czy usługi, o których mowa na stronach osób trzecich. Użytkownik decydując się na skorzystanie z tych linków, aby uzyskać dostęp do stron osób trzecich czyni to na własna odpowiedzialność.

W przypadku pytań, komentarzy lub uwag dotyczących strony internetowej, prosimy o kontakt: wlodzimierz.nowotarski@filtryeuro5.pl lub na adres firmy: P.U.P.T. I O. ATUT Sp. z o. o. Tel. +48 61 8530 649, tel./fax + 48 61 8518-566 od 11.00-17.00.

Firma P.U.P.T. I O. ATUT Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania informacji zawartych na stronach internetowych w każdym czasie i w jakimkolwiek zakresie bez wcześniejszego powiadamiania użytkowników. Bez uprzedzenia mogą być zmieniane zasady korzystania z serwisu.

Zarząd ATUT.Filtryeuro5.pl
Przedsiębiorstwo Upowszechniania Postępu Technicznego i Organizacyjnego ATUT Sp. z o. o.
60-813 Poznań, Zwierzyniecka 10